Pasif Gelir Yollarının Rehberliği

Muhasebe Teknolojisi Nedir? Nasıl Kullanılır

Muhasebe Teknolojisi

Şirketler COVID-19 salgınından çıkıp Büyük Ayrılmalardan kaynaklanan müteakip zorluklarla yüz yüze kaldıkça, teknoloji hem ufak hem de büyük işletmeler için bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır.

Çevrimiçi siparişleri etkinleştirmekten, uzaktan çalışmayı kolaylaştırmaya ve iş gücü eksikliklerinin üstesinden gelmeye kadar teknoloji, muhasebe süreçlerini kolaylaştırabilir, müşteri tecrübesini iyileştirebilir ve sıkıntılı bir ortamda bile işletmeleri ölçeklendirmeye yardımcı olabilir.

Bu, bilhassa teknolojideki ilerlemeleri benimsemekte yavaş kalmış, fakat şimdi teknolojinin muhasebeciler ve muhasebe firmaları için hususi olarak yaratılan şaşırtıcı faydalarını ayrım etmiş olan muhasebeciler için geçerlidir.

1. Muhasebe teknolojisi

Muhasebe teknolojisi (accounting technology), daha ilkin kâğıtla yönetilen süreçlerin ve sistemlerin, bulut tabanlı program vasıtasıyla 7/24 erişilebilen modern muhasebe iş akışı çözümlerine dönüştürülmesidir. Çok da uzak olmayan bir geçmişte, muhasebeciler günlerinin mühim bir bölümünü mizan verilerini kontrat yazılımına girerek ya da mali tabloları biçimlendirerek geçirdiler.

Günümüzde teknoloji, muhasebe firmalarını müspet yönde etkilemiştir. Firmalar, müşterilere daha iyi hizmet vermek ve bilgilerini daha faal bir halde kullanmak için otomasyon gelişmiş teşhis ve tahmine dayalı analizler için muhasebe teknolojisi ve bulut tabanlı platformlar kullanıyorlar.

2. Muhasebe teknolojisinin yararları (benefits)

Muhasebe firmaları için muhasebe teknolojisi, günümüzün devamlı değişen vergi ortamında başarı için bir temel sağlamaktadır. Bazıları “Muhasebe otomatikleştirilecek mi?” diye merak ededursun; ileri görüşlü firmalar, kendileri için çoktan proaktif olarak otomasyonu çalıştırıyorlar.

İlginizi Çekebilir;  Daire Kiralamak Kârlı Bir İş mi?

Doğru muhasebe teknolojisi uygulandığında, muhasebeciler manuel faaliyetleri otomatikleştirerek kıymetli vakit ve paradan tutum ederken, bunun yanı sıra işlemlerin doğruluğunu iyileştirerek işbirliği ve iş/yaşam dengesi sağlayarak personel ve müşteri katılım düzeylerini yükseltebilirler.

Muhasebe teknolojisinin muayyen faydalarını gözden geçirelim:

2.1. Manuel veri girişinin ortadan kaldırılması (elimination of manual data entry)

Muhasebe teknolojisi otomasyonu ve gelişmiş teşhis etme sayesinde, muhasebeciler artık detayları manuel olarak girmek, boş alanları belirleme etmek ya da toplamı olmayan rakamları aramak zorunda değildir. Muhasebe teknolojisi, muhasebecilerin bir vergi hüviyet numarası kullanarak iadeleri birbirine bağlamasını sağlar, böylelikle aynı değişikliklerin birden oldukça belgede yapılması gerekmez. Muhasebe teknolojisi, bir vergi beyannamesini geçen senenin belgeleriyle karşılaştırarak hataları düzeltmek için oldukça geç olmadan yakalayabilir. Bu, hem hata marjını hem de doğruluk için iadeleri gözden geçirmek için ihtiyaç duyulan süreyi azaltır.

İNCELEYİN: Sektör Nedir?

2.2. Vergi iş akışı otomasyonu (tax workflow automation)

Özelleştirilmiş, bulut tabanlı, uçtan uca bir muhasebe teknolojisi çözümü, veri toplamadan hazırlamaya, incelemeye ve nihai teslimata kadar, gelişmiş veri paylaşımına ve kâğıtsız işlemeye imkân tanımaktadır. Baştan sona mükemmel bir vergi iş akışı süreciyle muhasebeciler, kilit süreçlerin otomatikleştirilmesinden, faturalandırılamayan işlerde harcanan saatlerin azaltılmasından ve personeli daha anlamlı işler için özgür bırakan verimlilikler yaratmaktan yararlanır.

2.3. Gerçek zamanlı işbirliği (real-time collaboration)

Muhasebe teknolojisi, muhasebecilere verileri ve belgeleri müşteriler ve personel ile anlık olarak paylaşma olanağı sunar. Muhasebeciler, müşterilerle uzaktan çalışmayı ve online işbirliğini etkinleştirerek zamandan tutum edebilir, müşteri tecrübesini geliştirebilir ve personel katılımını artırabilir.

2.4. Katma kıymetli çalışmaya geçiş (a shift to value-added work)

Günümüzün muhasebe teknolojisinin yürürlükte olmasıyla, muhasebeciler odak noktalarını sıkıcı görevlerden, daha katma kıymetli işlere kaydırabilirler. Bu, müşterilerle daha anlamlı ilişkiler kurmak ve vergi sezonunun ötesine geçen daha sürdürülebilir, sene boyu devam eden bir iş modeli kurmak için malumat ve uzmanlıktan yararlanma fırsatı yaratır.

İlginizi Çekebilir;  Stok Fotoğrafları Satarak Pasif Gelir Kazanmak

2.5. İşlemlerin kıymet taşıyan içyüzünü ortaya çıkarma (surfacing valuable insights)

Muhasebe teknolojisi, muhasebecilerin verileri çözümleme etmesine, işlemlerin kıymet taşıyan içyüzünü ortaya çıkarmasına, son olarak vergi yasalarından haberdar bulunmasına ve proaktif olarak müşterilere rehberlik ve yardımcı sağlamasına yardımcı olur. Günümüzün komplike vergi ortamında, muhasebe teknolojisi, bilgili kararlar almak ve büyümeyi sürdürmek için bir katalizör rolü görüyor.

3. Kullanılan muhasebe teknolojisi türleri

Son yıllarda, ileri teknolojideki eğilimler, muhasebecilerin çabalama biçimlerini değiştirmiştir. Bağlantılı muhasebe teknolojisi ile iş akışı süreçlerini otomatikleştirerek, kâğıt tabanlı süreçlerin zorlukları ve sıkıcı manuel işler geçmişte kalmıştır. Sesli ve Uygulama Programlama Arayüzleri (API) içeren muhasebe teknolojisi ile günümüzün muhasebecileri, müşteriler ve personel ile anlık olarak işbirliği yapabilir ve bağlantısız iş akışı problemlerini çözebilir. Buna karşılık, zamanlarını verileri çözümleme etmeye, müşterilere danışmanlık hazırlamaya ve işlerini büyütmek için yeni fırsatları keşfetmeye odaklayabilirler.

3.1. Bulut tabanlı muhasebe teknolojisi (cloud-based accounting technology)

İleri görüşlü muhasebeciler, daha süratli yenilik, daha esnek kaynaklar ve ölçek ekonomilerinden istifade etmek için bulut tabanlı muhasebe teknolojisinin bütün avantajlarından yararlanırlar. Bulut tabanlı muhasebe teknolojisi, ağların, veri depolamanın, uygulamaların, güvenliğin ve geliştirme araçlarının bütününün İnternet (yani bulut) vasıtasıyla etkinleştirildiği bir bulut malumat prosedür biçimidir. Muhasebe firmaları, veri tabanlarına, yazılıma ve donanıma para harcamak yerine muhasebe teknolojilerine ve iş akışı çözümlerine her zaman, her yerden erişim elde ederler.

Bulut tabanlı muhasebe teknolojisi, muhasebecilerin müşterilerle anlık olarak güvenilir bir halde çalışmasını sağlar ve personelin her yerden işbirliği yapmasına imkân tanır. Tek bir platformda yazma, mizan, maaş bordrosu, finansal tablo analizleri ve daha fazlasıyla kapsamlı bulut tabanlı muhasebe teknolojisi, mühim seviyede artan üretkenlik ve gelişmiş bir müşteri tecrübesi için bir yol sunar. Temelde bulut tabanlı muhasebe teknolojisi, muhasebecilerin proaktif müşteri etkileşimi ve rehberliği için kritik verilere anlık erişim sağlarken günlük muhasebe faaliyetlerini sürdürmelerini kolaylaştırır.

İlginizi Çekebilir;  Toptan Bijuteri ve Takı En Ucuz Nereden Alınır? Firma Listesi

Bulut tabanlı muhasebe teknolojisi güvenlidir. Yerleşik bir muhasebe teknolojisi sağlayıcısı seçerek muhasebeciler, verilerinin (ve müşterilerinin verilerinin) ağ düzeyinde güvenlik, virüs koruması, şifreleme şemaları ve daha fazlası dâhil olmak suretiyle birden oldukça emniyet katmanıyla korunmasını sağlayabilir.

3.2. Uygulama Programlama Arayüzleri

Uygulama Programlama Arayüzleri (Application Programming Interfaces; APIs), ilgisiz iki sistemin birbirlerinin özelliklerine ya da verilerine erişmesine ve bu tarz şeyleri kullanmasına müsaade eden program kodlarıdır. Temel olarak bir Uygulama Programlama Arayüzü, iki değişik ve ayrı uygulamanın birbiriyle konuşmasını elde eden bir kolaylaştırıcı rolü görür. Muhasebe firmalarında Uygulama Programlama Arayüzleri, değişik sistemlerin veri kümelerini karşılaştırmak için beraber çalışmasını sağlayarak verimliliği artırabilir ve fazlalığı azaltabilir. Bu, muhasebecilerin birden fazla manuel fonksiyonu otomatikleştirmesine ve mühim oranda vakit kazanmasına yardımcı olur.

Bir muhasebe firmasının Uygulama Programlama Arayüzleri kullanma biçimleri, iş akışlarına bağlıdır. Uygulama Programlama Arayüzleri, iş akışı süreçlerinde fazlalığı azaltabilir ve otomasyonu kolaylaştırabilir.

Uygulama Programlama Arayüzleri muhasebe teknolojisindeki yararları şunlardır:

  • Önemli süreçleri otomatikleştirmek ve faturalandırılamayan işlere harcanan saatleri azaltmak,
  • Hata riskini azaltmak için verileri manuel olarak girmekten kaçınmak,
  • Bağlantılı çözümlerle müşteri ihtiyaçlarının görünürlüğünü artırmak,
  • Aksi takdirde bağlantısı doğranan üçüncü taraf sistemleri bağlamak,
  • Analiz ve karar desteği için öngörüler elde etmek.

Bunlara ayrıca Uygulama Programlama Arayüzleri, ardıl planlamayı ve iş sürekliliğini de destekleyebilir, zira ortaya çıkan otomasyon tek bir kişinin bilgisine bağlı değildir.

Yoruma kapalı.