Pasif Gelir Yollarının Rehberliği

Seyahat Acentesi Açmak

Seyahat Acentesi Açmak

 

Seyahat Acentesi Açmak

Seyahat acentesi açmak isteyen girişimci ve yatırımcılar için adım adım ilerleme fırsatı elde eden rehberimiz vasıtasıyla birkaç haftalık süre içerisinde kendi gezim acentanızı kurabilir ve hızla yükselen bir grafiğe sahip olan gezim sektöründe etkinlik göstermeye başlayabilirsiniz.

 

Türkiye hızla artan gezim trafiğine sahiptir. Bu da gezim sektörünün karlı ve yüksek potansiyel içeren bir iş kolu bulunmasına imkân sağlıyor. Özellikle gezim yerleri olan Akdeniz, Marmara ve Karadeniz yerleri ile İç Anadolu’daki ana gezim rotalarında bulunan illerdeki gezim ve yolculuk acentaları mühim bir iş hacmine sahiptir. Siz de bu iller başta olmak suretiyle bir gezim acentası açmak suretiyle etkinlik başlatmayı planlıyorsanız, rehberimiz bu konudaki ihtiyacınıza cevap sağlayacaktır.

SEYEHAT ACENTESI BELGESİ NEDİR?

Seyahat acentası belgesi, yolculuk acentası faaliyeti gösterilebilmesi için ticari kuruluşlara Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen belgedir. Bu belgeye başvurmanız ve onay almanız gerekir. Aksi taktirde sektörde etkinlik göstermek suretiyle bir işletme kuramazsınız.

Seyahat Acentesi Açmak , SEYAHAT ACENTELARINDE GRUPLANDIRMA

Seyahat acentaları sağladıkları hizmetlere göre üç grupta toplanırlar:

A Grubu Seyahat Acentelari:
Tüm yolculuk acentalığı hizmetlerini ifa ederler.

B Grubu Seyahat Acentelari:
Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu yolculuk acentalarının düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar.

C Grubu Seyahat Acentelari:
Yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler.

Ayrıca, B ve C grubu yolculuk acenteları, kendilerine A grubu yolculuk acentelerinca verilen hizmeti yerine getirir ve bu acentaların ürünlerini tanıtır, pazarlar ya da satar.

A grubu yolculuk acentasının, B ya da C grubu yolculuk acentasına gerçekleştirmeleri için vereceği görevin bir makale ya da kontrat ile belgelenmesi gerekir. Bu görev, A grubu yolculuk acentası hizmetine giren bir paket tur ya da turun bütününün B ya da C grubu yolculuk acentasınca düzenlenmesi şeklinde olamaz.

İlginizi Çekebilir;  Biraz Param Var Ne İş Yapabilirim? 32 Net İş Fikri

SEYAHAT ACENTASI UNVAN TALEBİ

Mevzuat gereğince yolculuk acentası unvan talebine sadece tüzel kişiler  başvurabilir.
  • 1- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
  • 1.1- BAŞVURU DİLEKÇESİSeyahat acentası işletme belgesi talebine esas olacak acenta unvan talebinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, Bakanlıkça hazırlanmış dilekce ya da istenilen bilgilere makul olarak başvuru sahibince hazırlanmış dilekçe ve var ise isim tesciline dair belge ile yolculuk acentası unvanı almak suretiyle Bakanlığa başvurur.
  • Dilekçede bulunması ihtiyaç duyulan bilgiler:Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilerek, başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, unvanı, telefon ve faks numaraları, aleni adres bilgileri, BAŞVURU TARİHİ (Unvan başvurusu takip ekranından sorgulama yapabilmek için mutlaka yazılması gerekmektedir.) ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir.Yeni kurulacak yolculuk acentası başvurusunda matbu dilekçede bulunan acenta unvanı bölümüne tüzel benlik unvanı yazılır, belge no bölümü ise boş bırakılır.Tüzel kişiliği temsile sahip kişinin ismi soyadı ve imzası ile şirket kaşesi olmayan dilekçeler işleme alınmamaktadır.
  • 1.2- UNVAN TALEP FORMU 
  • Bakanlıkça hazırlanmış ya da başvuru sahibince hazırlanacak Acenta Unvan Talep Formu öncelik sırasına göre doldurulur.
   Değerlendirme sıra ile yapılacak olup, makul görülen unvan belirlenince istek edilen öbür unvanlara bakılmayacaktır. (Örneğin 6 unvan doldurulan bir formda 3. sırada bulunan unvan makul görülmüş ise; 4 ve 5. Sıralarda bulunan unvanlara bakılmayacaktır). Form doldurulurken bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.
   Talep edilecek unvanlar Unvan Talep Formu gerekmeksizin dilekçede de belirtilebilir.

1.3- BAŞVURU EKLERİ

Şirket kuruluş ve ana sözleşmesinin son olarak halinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi sayfalarının birer örneği (Ticaret Sicil Gazetesinde hemen hemen yayımlanmamış olması durumunda Ticaret Sicil Tasdiknamesi),

 • Başvuru vekalaten yapılacak ise; vekaletname örneği ve vekalet edecek kişinin imza sirküsü örneğinin bulunması gerekmektedir.Dilekçe ile Ticaret Sicili Gazetesi (Ticaret Sicil Gazetesi olmadığı takdirde Ticaret Sicil Tasdiknamesi)’nde bulunan tüzel benlik ve tüzel benlik yetkili/yetkilileri hakkındaki bilgiler birbirleriyle ahenkli olmak zorundadır.
İlginizi Çekebilir;  Aliexpress Satış Yapılan Ülkeler - Hangi Ülkelere Satış Yapabilirsiniz?

İŞLEM SÜRECİ

Yeni acenta oluşturmak isteyen tüzel kişilerin talebinin değerlendirilebilmesi için, yukarıda belirtilen dilekçe, unvan istek formu ve eklerin elden ya da posta yolu ile Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir. Bakanlıkça incelenerek makul görülen unvan, istek sahibine (PTT kanalı ile başvuruda belirtilen adrese İadeli-Taahhütlü olarak) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) yazılı olarak bildirilir.

BAŞVURUNUN İŞLEMDEN KALDIRILMASI

Bakanlık tarafınca acenta unvanının makul görüldüğünün bildirilmesinden itibaren otuz gün içerisinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) başvuru edilmemesi ya da TÜRSAB’a meydana getirilen başvurudan sonra TÜRSAB tarafınca bildirilen noksan belge ya da işlemlerin bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

Seyahat Acentesi Açmak ve ACENTAYI KURMAK

Seyehat acentası belgesi için onay aldıktan sonra acentayı kurmaya başlayabilirsiniz. Bu tür acentalarda genelde 3 personel çalışır ve acentalar şehirlerin mühim yürüyüş yollarındaki dükkanlarda yer alır. Ortalama olarak 40 metrekarelik bir dükkan kafi olacaktır. Ancak dükkanı şık bir halde dekore etmenizi mutlaka öneririz. Bir acentayı oluşturmak ve dekore etmek için 40-50 bin liralık sermaye kafi olacak.

Seyahat acentalarında bütün iş bilgisayarlar üstünden yapılır. 2 tane bilgisayar ve süratli bir web bağlantısıyla beraber işe koyulmak için bütün şartları karşılamış olursunuz. Elbette bu bilgisayarlardan yolculuk paketleri satabilmek için de bir yolculuk şirketinden bayilik almanız ya da kendiniz gezim işletmelerinden satış hakkı satın almanız gerekir. Bu durumda bayilik seçeneklerini değerlendirmenizi öneririz. Aksi durumda oldukça yüksek bir ana para ve otomasyon sistemine ihtiyacınız olacak. İşletmenizin ilk 3 yılı için bu sistemi mutlaka önermiyoruz.

Tüm sistemleri hazır hale getirdikten sonra büyük ihtimalle dükkanınıza kimse gelmeyecektir. Çünkü insanoğlu işletmenizden haberdar bile değillerdir. Bu durumda bir reklam çalışmasına ihtiyacınız olacak. İlk etapta mahalli düzeydeki gazete, tv, radyolara yönelik reklamlar verebilirsiniz. Ayrıca birkaç billboard kiralamak da mutlaka mantıklı olacak. Tüm bunların yanında son yıllarda kuşkusuz bütün gezim işlemlerinin büyük bölümü çevrimiçi ortama geçmiş olduğu için toplumsal medya varlığınızı güçlendirmeli ve bir web sitesi de kurmanızı öneririz.

İlginizi Çekebilir;  Adobe Stock Para Kazanma Yolları

Seyahat Acentesi Açmak KARLI MI?

Seyahat acentaları bilet satışı yapar ve tur satışları düzenler. Tur satışlarında ise genelde acentalardaki kar marjı yüzde 20 civarında bulunur. Bazı tercih edilmeyen paketlerdeki kar marjı yüzde 30’un dahi üstüne çıkabilmektedir. Ortalama olarak bin liraya satılan bir tur için, 200 – 300 lira arasında para kazanma şansınız olacak. Böylelikle günlük 4-5 yolculuk paketi satmanız halinde dahi aylık 40 bin liraya kadar gelir elde etme şansınız olacak.

Seyahat acentalarında kar marjı ve iş potansiyeli oldukça yüksektir. Özellikle yazları mühim düzeyde iş hacminiz olacak.

Dağa Detaylı bilgi edinilmesi için bu konuyada göz atabilirisiniz ,  https://www.pasifgeliryollari.com/girisimci-ne-yapar-girisimcilik-turleri-nelerdir/

Yoruma kapalı.